Online booking - tidsbestilling

Du kan nu booke dit tandeftersyn online fra din PC - og meget snart fra din mobiltelefon (akut-tider eller tider til behandling dog stadig pr. telefon)